Title
關於我們
工作內容
校長寄語
新聞資訊
科大校園
綠色行動
Title
image.pic.jpg

我們的團隊

可發展委員會致力於制定和實施校園範圍的活動和舉措,加速採用保護氣候和環境的製度和實踐。

我們的目標

我們致力於持續取得進展,使我們的活動更具可持續性,以支持聯合國可持續發展目標。

image.jpg                   
image.pic.jpg            
我們的行動
image.png            
可持續發展報告